Metų statybos inžinierius

LSIS Garbės ženklas

LSIS kolegijos

Konsultacijos, arbitražas

Parama

Skaitmeninė statyba

62-asis Europos statybos inžinierių sąjungos (ECCE) suvažiavimas Prahoje

Spalio 29 – 30 dienomis Prahoje vyko Europos statybos inžinierių sąjungos (ECCE) 62-asis suvažiavimas.

Lietuvos statybos inžinierių sąjungai (LSIS) atstovavo gausi delegacija, kurią sudarė LSIS pirmininkas Kęstutis Kurlys, LSIS prezidiumo narys Vincentas Stragys, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos (VTDK) direktorė Nijolė Kikutienė, VTDK Strateginės plėtros sk. vedėja Ana Aleknavičienė ir VšĮ „Vilniaus metro“ atstovas bei LSIS Vilniaus klubo pirmininko pavaduotojas Audrius Čepulis.


LSIS delegacija su ECCE pirmininku. Iš kairės į dešinę: A. Čepulis, A. Aleknavičienė, K.Kurlys, ECCE prezidentas Wlodzimierz Szymczak, N. Nijolė Kikutienė, V. Stragys.

Suvažiavime Prahoje buvo svarstomi statybininkams aktualūs klausimai ir ECCE vidaus politikos klausimai.

Viena iš aktualių nūdienos temų – statybos specialistų mobilumas ir vieningas statybininko kompetencijos laipsnio pripažinimas visoje Europos sąjungoje. Kaip vieną iš priemonių šiam klausimui spręsti buvęs ECCE prezidentas portugalas Fernando Branco pristatė Europos statybų inžinieriaus kortelę.


Europos statybų inžiniriaus kortelės pavyzdys.

Ši kortelė palengvintų informacijos mainus ir statybos inžinieriaus kompetencijos atpažinimą Europoje ar visame pasaulyje. Padidintų statybos inžinieriaus mobilumą ir integraciją užsienio šalyse.

Lietuvos delegatai aptarė aktualius klausimus su gausiu būriu specialistų

Bendraujant su Estijos statybos inžinierių sąjungos pirmininku, sužinojome, kad jau parengtas tunelio Talinas–Helsinkis projektas. Šio tunelio ilgis būtų per 50 km, giliausioje vietoje siektų 200 m gylį, preliminari statybos kaina apie 11 mlrd. eurų. Statybos darbus pabaigti planuojama 2030 m.

Tunelio Talinas–Helsinkis planas.

Susitikimas su Čekijos susisiekimo infrastruktūros inžinieriais suteikė puikią progą susipažinti su ką tik pradėtu eksploatuoti Prahos automobiliniu tuneliu, čekiškai vadinamu Bubenečsky tunel. Jis pradėtas statyti 2007 metais ir yra 6,4 km. ilgio. Tunelį sudaro du atskiri kanalai su dvejomis erdviomis eismo juostomis kiekviena kryptimi.

Prahos automobilinio tunelio Bubenečsky tunel pjūvis ir priegos.
Prahos automobilinio tunelio Bubenečsky tunel vaizdas viduje.

Čekijos geotechnikai papasakojo ne tik apie Bubenečsky tunel statybos bei eksploatavimo ypatumus, bet ir Prahos metro tunelių užkulisius. Lietuvos atstovai su dideliu džiaugsmu priėmė Čekijos geotechnikų kvietimą aplankyti Prahos metro tunelį naktį, kuomet prasideda visiškai kitas metro sistemos gyvenimas. Tuo metu į darbą išeina tarnybos, prižiūrinčios Prahos metro sistemos sklandų darbą. Nakties metu čia pluša geologai, riedmenų priežiūros specialistai, elektroninių sistemų prižiūrėtojai ir daug kitų sričių tarnybų. Lietuviai tokiam kvietimui ėmė planuoti kitąį vizitą į Čekijos sostinę.Su Pasaulio statybos inžinierių sąjungos (WCCE) prezidentu
. Iš kairės A. Čepulis, V. Stragys, WCCE prezidentas Alfonso Alberto Gonzalez Fernandez (Meksika), buvęs WCCE prezidentas Emilio M. Colon (Puerto Rikas), LSIS pirmininkas K. Kurlys

 

Informaciją parengė Audrius Čepulis

LT EN

Sekite naujienas "Facebook"