Naujienos

Planuojami pasikeitimai statybos sektoriuje: į statybos procesus įsitraukti visuomenei bus lengviau

Artėja statybos inžinierių bendruomenei labai svarbūs statybos įstatymo pakeitimai, pasidalinkite su kolegomis.
 
„Palaikome ministerijos siekį daugiau įtraukti visuomenę į statinių projektavimo ir statybos procesą. Gerai, kad ministerija, suprasdama statybos inžinierių kvalifikacijos svarbą statybos proceso kokybei, planuoja didinti kvalifikacijos tobulinimo valandų kiekį. Teigiamai vertiname numatomus statybos užbaigimo proceso pokyčius, neypatingųjų statinių užbaigimo deklaravimą perkeliant ekspertų kompetencijai“
 
Kita vertus, sąjunga turi ir daugiau pasiūlymų, kaip būtų galima pasiekti dar aukštesnę kokybę statybos sektoriuje. „Visų pirma Statybos įstatyme turėtų būti aiškiau apibrėžta statybos inžinieriaus sąvoka, nurodant, kad tokia profesinė kvalifikacija suteikiama asmenims, atitinkantiems Statybos sektoriaus profesiniame standarte nustatytus reikalavimus. Siekiant didinti statybos inžinierių kvalifikaciją, LR aplinkos ministerijai pateikėme pasiūlymus dėl statybos įstatyme nustatytų reikalavimų išsilavinimui didinimo asmenims, pageidaujantiems vykdyti tam tikras statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas (pvz. statinio projekto vadovams, statinio projekto konstrukcijų dalies vadovams ir kt.). Siekdami didesnio statybos inžinieriaus profesinio pripažinimo ir visuomenės pasitikėjimo juo, manome, kad tikslinga įstatymu statybos inžinierius įpareigoti laikytis profesinės etikos, nustatant papildomas kvalifikacijos atestato sustabdymo ar panaikinimo galimybes, kai asmuo pažeidžia Europos Statybos inžinieriaus profesinio Etikos kodekso nuostatas ar jų nesilaiko (panašiai kaip tai nustatyta architektams)“
„Pagal turimą informaciją paskutiniu metu statybos sektoriuje beveik 50 proc. visų teisminių ginčų kyla dėl blogų projektinių sprendimų. Nėra logiška, kad statybos veiklos etapo, kurio metu priimami vystytojams, užsakovams, kitiems statybos dalyviams, vartotojams ir visuomenei svarbūs sprendimai, vykdytojai (juridiniai asmenys) nėra atestuojami. Tačiau rangovai, vykdantys statybos darbus, pagal neatestuotų projektavimo įmonių priimtus sprendimus, yra atestuojami. Tokia tvarka neužtikrina kokybės“
 

2019 05 30 - 06 01 LSIS dalyvavo Juodkalnijoje vykusiame Europos statybos inžinierių sąjungos (ECCE) 69 - jame suvažiavime.

2019 05 30 - 06 01 LSIS dalyvavo Juodkalnijoje vykusiame Europos statybos inžinierių sąjungos (ECCE) 69 - jame suvažiavime.

 

Lietuvos statybos inžinierių sąjungą atstovavo nacionalinis delegatas LSIS Prezidentas Vincentas Stragys bei LSIS prezidiumo nariai Žymantas Rudžionis bei Linas Juknevičius.

Suvažiavime prisistatė naujasis ECCE prezidentas Aris Chatzidakis.

Renginio  šeimininkas - Juodkalnijos inžinierių rūmų prezidentas Srdjan Lakovic. Renginyje taip pat dalyvavo WCCE (Pasaulio Statybos Inžinierių Taryba), ECEC (Europos Inžinierių Rūmų Taryba) vadovai.   

Suvažiavime šalys pristatė savo statybų rinkų analizes, aktualias šalių temas, problemas ir pasiekimus. Taip pat nemažai buvo kalbėta apie pastatų renovaciją ir apie tai, kad juos prikeliant naujam gyvenimui, reikia papildomai skirti dėmesio ne tik energetiniams efektyvumui didinti, bet ir  struktūriniam pastato atnaujinimui bei tobulinimui.

 

13-oji tarptautinė konferencija „Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“

13-oji tarptautinė konferencija „Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“

 

2019 metų gegužės 16-17 dienomis Vilniuje vyko 13-oji tarptautinė konferencija „Naujos statybinės medžiagos, konstrukcijos ir technologijos“, geriau žinoma anglišku pavadinimu „Modern Building Materials, Structures and Techniques“ arba sutrumpintai – MBMST 2019. Ši konferencija yra ne tik viena didžiausių tokio tipo renginių Baltijos šalių regione, bet ir turi ilgametes tradicijas –organizuojama nuo 1991 metų, pastaruoju metu kas 3 metus. Pagrindinis konferencijos organizatorius tradiciškai yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Statybos fakultetas. Prie konferencijos organizavimo taip pat prisidėjo nacionaliniai ir tarptautiniai partneriai: Tarptautinė tiltų ir konstrukcijų inžinerijos asociacija (IABSE, Lietuvos grupė), Europos statybos inžinierių taryba (ECCE), Lietuvos statybos inžinierių asociacija (LSIS), Lietuvos mokslų akademija (LMA), Europos statybos inžinerijos fakultetų asociacija (AECEF) ir Europos statybos inžinerijos mokymo ir ugdymo asociacija (EUCEET).

Konferencijoje dalyvavo daugiau kaip 200 registruotų dalyvių ir 17 skirtingų pasaulio valstybių. Dviejų dienų trukmės renginio metu iš viso buvo pateikti 147 pranešimai. Daugiau kaip du trečdalius dalyvių sudarė svečiai iš užsienio, kurų dauguma atvyko iš Lenkijos, Latvijos, Čekijos ir Vokietijos.

Konferencijos temos apėmė beveik visas pagrindines šiuolaikinio statybos inžinerijos mokslo nagrinėjamas tematikas: modernios statybinės medžiagos ir jų gamybos technologijos; gelžbetoninių, metalinių, stiklinių, medinių ir kompozitinių konstrukcijų tyrimai; šiuolaikiniai tiltų ir kitų statybinių konstrukcijų projektavimo metodai; inovatyvūs geotechninių problemų sprendiniai; naujos statybos technologijos ir valdymas; statinių informacinis modeliavimas ir kt. Visi konferencijai pateikti ir recenzuoti straipsniai bus išleisti atskiru rinkiniu elektroniniu būdu. Šis straipsnių rinkinys vėliau bus pateiktas Clarivate Analytics ir Scopus galimam mokslo publikacijų indeksavimui prestižinėse mokslinėse duomenų bazėse.

Vienu pagrindinių konferencijos akcentų buvo net šeši pranešimai, padaryti garbingų kviestinių svečių, kurie yra tarptautiniu mastu žinomi statybos inžinerijos srities ekspertai. Šiais metais kviestiniai pranešėjai atvyko iš JAV (David Hui, Ayman S. Mosallam ir Ronald D. Ziemian), Norvegijos (Harald Justnes), Vokietijos (Hartmut Pasternak) ir Hong Kongo (Albert T. Yeung). Tarp konferencijos svečių taip pat buvo daug tarptautinių organizacijų, universitetų, fakultetų, katedrų ir įmonių vadovų, žymių profesorių ir kitų statybos inžinerijos mokslo naujovėmis besidominčių mokslininkų ir verslo atstovų.

2019 05 10 d. Visuotinis LSIS narių susirinkimas

LSIS visuotinio narių suvažiavimo dalyviai. 2019 gegužės 10 d.

 

2019 gegužės 10 d. Klaipėdoje vyko Lietuvos statybos inžinierių sąjungos visuotinis narių suvažiavimas.  Jo metu buvo aptartas inžinieriaus profesinės kvalifikacijos suteikimo praktinis įgyvendinimas: bendrojo registro pildymas, statybos inžinieriaus kortelės išdavimas, statybos sektoriaus profesinio standarto rengimas ir tvirtinimas.

Sąjungos nariai patvirtino siekį į sąjungos veiklą įtraukti kuo daugiau jaunimo - statybos inžinerijos studentų, jaunųjų statybos inžinierių.

Tarp dalyvių taip pat vyko diskusijos dėl sklandesnio bendradarbiavimo tarp organizacijų, kartu su valdžios institucijomis įgyvendinant pagrindinius tikslus - statybos inžinierius prestižo didinimą, aukštesnės kvalifikacijos skatinimą, jaunųjų inžinierių įtraukimą į sąjungos veiklą, inžinierių interesų atstovavimą.

Suvažiavime pažymėti svarbūs pasiekimai: LSIS inicijuotas bendradarbiavimas tarp statybos inžinierius atstovaujančių organizacijų įgavo naują formą ir lygį; visos statybos inžinierius atstovaujančios organizacijos pritarė ir pradeda taikyti vieningą statybos inžinieriaus profesinės etikos kodeksą.

Konferencija „Skaitmeninė statyba 2019. Vilnius“

Viešoji įstaiga „Skaitmeninė statyba“ kartu su Lietuvos statybininkų asociacija 2019 m. balandžio mėn. 26 d. parodos „RESTA“ metu Vilniuje rengia tradicinę tarptautinę konferenciją, skirtą skaitmeninės statybos ir BIM metodologijos vystymui Lietuvoje.

 

Konferencija „Skaitmeninė statyba 2019. Vilnius“ – vienas pagrindinių parodos akcentų. Tai didžiausias skaitmeninės statybos tematikos renginys Lietuvoje, vyksiantis jau aštuntą kartą. Konferencijoje pranešimus skaito Lietuvos ir užsienio skaitmeninės statybos vystytojai. Konferencija skirta visiems statybos proceso dalyviams – užsakovams, NT vystytojams ir valdytojams, projektuotojams, statytojams, valdžios atstovams, viešųjų pirkimų organizatoriams bei mokslo ir tyrimų institucijų atstovams.

Šių metų konferencijos pagrindinė tema: Miestų skaitmeninė transformacija

  • BIM diegimo aktualijos Lietuvoje ir pokyčiai teisiniame reguliavime;

  • Europos statybos sektoriaus skaitmenizavimas;

  • Skaitmeniniai Europos miestų modeliai ir išmanūs infrastruktūros sprendiniai;

  • BIM ir iTwin sprendimai;

  • Vilniaus miesto skaitmeninė transformacija;

  • Pokyčiai teisiniame reguliavime inicijuojant statybos leidimo išdavimą;

  • Geriausių Lietuvos BIM projektų apdovanojimai ir pristatymas.

Išsamią konferencijos programą rasite čia.

Bilietus įsigyti galite čia.

Statybos sektoriaus asociacijų forumas 2019-04-18 d. 14.00 val.

Gerbiami Kolegos,

kviečiame Jus į Lietuvos statybos sektoriaus asociacijų forumą, kuris vyks š. m. balandžio 18 d. 14 val. LITEXPO komplekso V paviljone, 5.3. salėje (Laisvės pr. 5, Vilnius).

 

Renginio metu bus aptariamos šios temos:

1. Dėl statybos darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų už mažiausią kainą

Statybos darbų ir paslaugų pirkimas už mažiausią kainą neskatina siūlyti geriausių medžiagų ir technologijų, verčia įmones nesąžiningai konkuruoti, didina bankrotų bei neužbaigtų sutarčių riziką, skatina „vokelius“, nekuria prielaidų adekvačiam darbo užmokesčiui ir įtakoja emigraciją, nekuria prielaidų investicijoms ir inovacijoms sektoriuje, neskatina sektoriaus plėtros ir naujų darbo vietų kūrimo.

Už mokesčių mokėtojų bei ES lėšas valstybė turi pirkti ne tai, kas pigiausia, o tai, kas valstybei reikalingiausia ir geriausia.

2. Dėl privalomos Statybininko kortelės statybvietėse

Lietuvoje didžiausias „šešėlis“ ir daugiausia nelaimingų atsitikimų yra statybos sektoriuje.

Viena iš priemonių spręsti šias problemas yra privalomos Statybininko (kompetencijų) kortelės ir darbo laiko apskaitos statybvietėse įvedimas.

3. Dėl statybos sektoriaus politikos formavimo funkcijų perdavimo Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.

Statybos sektorius yra viena iš problematiškiausių Lietuvos ūkio šakų: nelegalios statybos, didžiulis „šešėlis“, daugybė bankrotų, neskaidrūs viešieji pirkimai, neefektyvus valstybinių statybų valdymas, stringanti pastatų renovacija, per lėta skaitmenizacija ir dėl to menkai augantis darbo našumas bei įmonių konkurencingumas, per mažos paskatos statybos darbų eksportui, nuo realaus gyvenimo atsiliekantis teisinis reguliavimas, biurokratizmas ir kt.

Bet kurio sektoriaus pažanga priklauso visų pirma nuo to sektoriaus politikos formavimo institucijos. Norint iš esmės spręsti statybos sektoriaus problemas, yra būtina politikos formavimo institucijų pertvarka.

 
Kvietimas į forumą išsiųstas valstybės institucijoms.
 
Į forumą kviečiame ne tik asociacijų vadovus, bet ir asociacijų narius. Todėl prašytume išplatinti šią informaciją savo nariams.
Atkreipiame dėmesį, kad salės nuomos ir vaišių finansavimui už kiekvieną asociacijos ar jos nario atstovą renkamas 20 eurų mokestis (tikslinis įnašas).
Sąskaitas faktūras išrašys Lietuvos statybininkų asociacija.
 
 

 

Prašome registruotis į renginį iki š.m. balandžio 15 d. 10 val. pagal šią nuorodą: https://forms.gle/35UGh6pXiZEkkctw5

STATYBŲ KONFERENCIJA „GERVĖ 2019“

 
Kviečiame visus, statybų srityje dirbančius, įmonių vadovus ir atstovus į konferenciją - „Gervė 2019“. Sužinokite aktualias naujienas ir pagilinkite savo žinias balandžio 11 d., Žalgirio arenoje! 
 
 
Konferencijoje "Gervė 2019" devyni pranešimai skirti statybos srityje dirbantiems profesionalams: augantis Kaunas - didžiausi infrastruktūriniai projektai, gyvenamųjų ir pramonės rajonų plėtra, kas yra „Gyvas miestas“ ir kaip jį kurti, pastatų energetinis aktyvumas, pirkimų kultūra, rangovo koziriai perduodant darbus, užsakovo ir rangovo draudiminė apsauga, dalijimosi platformos, mokslo ir verslo bendradarbiavimas: naujausios technologijos. Konferencijos dalyviams bus pateikta naujausių žinių ir aktualijų. Konferencijos moderatorius dr. Ernestas Ivanauskas, KTU Statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų centro direktorius.
 
Konferencijos programa – https://bit.ly/2CDLqrY
 
Registracija (būtina) – https://bit.ly/2TyUaW9
 
Dalyvavimas nemokamas. 

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS KOMPIUTERINĖMIS PROGRAMOMIS

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

 

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

 

Kviečiame į mokymus

statybos inžinierius ir architektus

 

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS KOMPIUTERINĖMIS PROGRAMOMIS

 

4 dienų mokymai 2019 m. balandžio 15,16,29,30 dienomis Vilniuje.

Rekomenduojama:

Statinio projekto architektūros, konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalių vadovams, statinio projekto architektūros, konstrukcijų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalių ekspertizės vadovams, gali būti naudinga ir statinio projekto vadovams bei statinio projekto ekspertizės vadovams.

Mokymo tikslai:

•     Supažindinti su energinio naudingumo vertinimo principais;

•     Atnaujinti žinias apie pastatų šiluminių savybių ir energijos sąnaudų projektavimą;

•     Išmokyti projektuoti su pastatų energinio naudingumo projektavimo programa NRGpro, šiluminių tiltelių skaičiavimo programa THERM 7 ir fasado šiltinimo sistemų tvirtiklių šiluminių tiltelių skaičiavimo programa Smeigė;

•     Išnagrinėti projektavimo situacijas, dėl kurių pastatų energinis naudingumas netenkina reikalavimų;

•     Supažindinti su reikalavimais pastatams ir statybos produktams.

Mokymų kaina:

Mokymų kaina 400 Eurų.

Mokymų data ir vieta:

Mokymai vyks 4 dienas 2019 m. balandžio 15,16,29,30 dienomis (viso  – 32 val.) Vilniuje,adresu: Linkmenų g. 28, 3a. salė.

Grupės iki 20 žmonių, būtina turėti savo nešiojamą kompiuterį (reikalavimai kompiuteriui: Windows Xp ir naujesnė versija, daugiau apie reikalavimus: www.spsc.lt/nrgpro).

Nauda baigusiam:

•     Baigusiam išduodamas kvalifikacijos tobulinimo mokymų baigimo pažymėjimaspagal aplinkos ministerijos suderintą Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymo programą M-142-17-LSIS.

•     Mokymų dalyviai mokymams gaus mokomąją programų NRGpro ir Smeigė versijas bei Therm 7 programą.

•     Mokymus baigusių specialistų registras bus skelbiamas LSIS ir SPSC tinklapiuose, jiems bus suteikta prieiga prie naujausios informacijos ir programų atnaujinimo.

 

Text Box: Registracija     Text Box: Mokymo programa

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis:

Kšištofas Pesliakas, tel.: 8-5-2757927(201), e-mail mokymai@spsc.lt

Daugiau informacijos apie programą NRGpro rasite puslapyje : www.spsc.lt/nrgpro

13-oji tarptautinė konferencija “Modern Building Materials, Structures and Techniques”

http://www.ecceengineers.eu/news/2019/13_Intl_Conference_MBMST.php?id=4116-17 May,

https://www.conference-service.com/MBMST-2019/documents/MBMST%202019%20programme%20v2.pdf2019, Vilnius, Lithuania

 

Organizers

Faculty of Civil Engineering, Vilnius Gediminas technical university
International Association for Bridge and Structural Engineering (Lithuanian group),
Lithuanian Association of Civil Engineers
European Council of Civil Engineers,
The Lithuanian Academy of Sciences,
The Association of European Civil Engineering Faculties,
European Civil Engineering Education and Training Association.
 
Conference topics
 
MATERIALS
Modern building and structural materials
High-performance materials
Non-metallic reinforcement
Concrete technologies
Cementitious composites
Ceramics
Thermal insulation materials
Fire-resistant materials
Nanomaterials
Acoustic evaluation of materials and structures
Sustainable materials and their production
 
STRUCTURES
Advanced structures, analysis and design
Composite and layered structures
Steel and aluminum structures
Glass, plastic and timber structures
Reinforced concrete and masonry structures
Prestressed structures
Stability of structures
Structural mechanics and optimization
Smart structures
Structural health monitoring and risk analysis
Repair, strengthening and rehabilitation of structures
Geotechnics
Footings, foundations and tunnels
Innovative bridge structures
Masts, towers and tall buildings
Thin-walled structures
Cable supported structures
Spatial structures and large-span roofs
Structural fire resistance design
 
TECHNIQUES
Smart construction technologies
Building information modeling
Decision support systems in construction
Operational research
Facility management
Real estate management
Maintenance and renovation of buildings
Fire safety
Human safety
Ergonomics
 
Important dates 
2018-11-01 – start of on-line registration
 
2018-12-01 – call for papers and abstract submission
 
2019-02-21 – deadline for abstract submission
 
2019-03-21 – deadline for paper submission
 
2019-04-15 – final notice of paper acceptance
 
2019-04-22 – deadline for early bird registration fee rate
 
2019-05-05 – deadline for registration to the conference
 
2019-05-[16-17] – conference days
 
2019-07-01 – publishing of conference proceedings
 
Further information regarding the Conference registration, venue, travel and accommodation can be found on the conference website

Kviečiame į nemokamus Bentey ir Topcon seminarus Kaune ir Klaipėdoje

#Bentley ir #Topcon realybės modeliavimo akademija - vasario 19 d. Kaune, Santakos slėnyje (www.santakosslenis.lt), K. Baršausko g. 59, LT-51423, vasario 20 d. Klaipėdoje, Klaipėdos mokslo ir technologijų parkas (KMTP - www.kmtp.lt), Vilhelmo Berbomo g. 10, LT-92221.

Daugiau informacijos, programa ir registracijos forma: https://www.bentleytopcon.lt/. Organizatoriai:

UAB "IN RE" (https://inre.lt/) ir UAB "TPI Vilnius" (http://www.tpivilnius.lt/).
KVIEČIAME REGISTRUOTIS

 

 

 

LT EN

Sekite naujienas "Facebook"