Metų statybos inžinierius

LSIS Garbės ženklas

LSIS kolegijos

Konsultacijos, arbitražas

Parama

Skaitmeninė statyba

Turinys

Kontaktai


LSIS Prezidentas
Vincentas Vytis Stragys
Mob.: +370 698 20778,
E. paštas.:
          vincentas.stragys@vgtu.lt

Atestavimo administratorė, buhalterė
Lina Pesliakienė
Tel.: +370 5 2341817
E. paštas.:
         lsis@lsis.lt

Antakalnio g. 54-163 Vilnius LT-10303

 

Pastatų energinio naudingumo projektavimo MOKYMAI

   
Lietuvos statybos inžinierių sąjunga
VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras
Kviečiame į mokymus
statybos inžinierius ir architektus

PASTATŲ ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS KOMPIUTERINĖMIS PROGRAMOMIS

Statybos inžinieriai vienijasi

Siekdamos bendro tikslo – profesionaliai atstovauti statybos inžinierių poreikius ir interesus, vystyti jų savivaldą, visuomeninių organizacijų vaidmenį apibrėžiant, suteikiant, vertinant ir pripažįstant statybos inžinierių profesinę kvalifikaciją – septynios organizacijos 2018 m. kovo mėn. pasirašė bendradarbiavimo memorandumą.

2018 METAI – EUROPOS STATYBOS INŽINIERIŲ METAI

ECCE (Europos Statybos Inžinierių Taryba) 2018 metus paskelbė Europos Statybos Inžinierių metais, 2018EYCE (2018 European Year of Civil Engineering). 2018EYCE atidarymas įvyko Kipre, 2017m. gruodžio 2d. Kipro Statybos Inžinierių Asociacijos 25-ios Generalinės asamblėjos metu bei pažymint jų Asociacijos 25-metį. 2018EYCE uždarymas įvyks Londone 2018m. spalio 22-26 dienomis atžymint Anglijos Statybos Inžinierių Instituto ICE (Institution of Civil Engineers) 200 metų jubiliejų, atžymint Pasaulio Inžinerinių Organizacijų Federacijos WFEO (World Federation of Engineering Organizations) 50-metį, atžymint trimetį susitarimą tarp Amerikos Statybos Inžinierių Sąjungos ASCE (American Society of Civil Engineers)ir Kanados Inžinierių Sąjungos CSCE (Canadian Society of Civil Engineers), bei atžymint 68-jį ECCE suvažiavimą.

2018 m. II pusmečio tvarkaraštis

 

2018m. II-ojo pusmečio tvarkaraštis

 

MOKYMO KURSAI SPECIALISTAMS, SIEKIANTIEMS ĮGYTI AR PAPILDYTI PROFESIJOS ATESTATĄ

 

 1. Ypatingo statinio statybos vadovas, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovas. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-012-17-LSIS    

Planuojama mokymų data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

Rugsėjo 24-26 d.

Rugsėjo 27 d.

Rugsėjo 28 d. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

Lapkričio 05-07 d.

Lapkričio 08 d.

Lapkričio 09 d. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

Gruodžio 10-12 d.

Gruodžio 13 d.

Gruodžio 14 d. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

 

 1. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų (mechanikos) vadovų, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų (mechanikos) techninės priežiūros vadovas. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-013-17-LSIS

Planuojama mokymų data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

Rugsėjo 24-26 d.

Rugsėjo 27 d.

Rugsėjo 28 d. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

Lapkričio 05-07 d.

Lapkričio 08 d.

Lapkričio 09 d. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

Gruodžio 10-12 d.

Gruodžio 13 d.

Gruodžio 14 d. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

 

 1. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų (eletrotechnikos) vadovų, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų (elektrotechnikos) techninės priežiūros vadovas. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-014-17-LSIS

Planuojama mokymų data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

Rugsėjo 24-26 d.

Rugsėjo 27 d.

Rugsėjo 28 d. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

Lapkričio 05-07 d.

Lapkričio 08 d.

Lapkričio 09 d. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

Gruodžio 10-12 d.

 

Gruodžio 13 d.

Gruodžio 14d. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

 

 1. Ypatingo statinio projekto vadovas, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto ekspertizės vadovas, statinio ekspertizės vadovas. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-011-17-LSIS

Planuojama mokymų data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

Spalio 22-24 d.

Spalio 31 d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

 1. Ypatingo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vadovas; ypatingo statinio projekto dalies (konstrukcijų) vykdymo priežiūros vadovas; statinio projekto dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas; statinio dalies (konstrukcijų) ekspertizės vadovas. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-016-17-LSIS

Planuojama mokymų data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

Lapkričio 19-21 d.

Gruodžio 04 d.(egzaminas raštu)

Gruodžio 10 d.(egzaminas žodžiu)

savarankiškai registruojantis SPSC

 

 1. Ypatingo statinio projekto dalies (statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) vadovas, ypatingo statinio statybos projekto dalies (statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies (statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo)  ekspertizės vadovas. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-021-17-LSIS

Planuojama mokymų data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

Lapkričio 14 d.

Lapkričio 15 d.

Lapkričio 15 d. arba savarankiškai registruojantis SPSC

 

 1. Ypatingo statinio projekto dalių (elektrotechnikos (iki 10 kV įtampos); elektroninių ryšių (/telekomunikacijų); apsauginės signalizacijos; gaisrinės signalizacijos; procesų  valdymo ir automatizacijos) vadovas, šių projekto dalių vykdymo priežiūros vadovas bei ekspertizės vadovas; statinio dalies (elektrotechnikos iki 10kV įtampos) ekspertizės vadovas. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-017-17-LSIS

Planuojama mokymų data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

 

Rugsėjo 13 d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

Spalio 18  d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

Lapkričio 15 d

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

 

Gruodžio 18 d.

 

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

 1. Ypatingo statinio projekto dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) vadovas, ypatingo statinio projekto dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) vykdymo priežiūros vadovas; ypatingo statinio projekto dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) ekspertizės vadovas, statinio dalies (vandentiekio ir nuotekų šalinimo) ekspertizės vadovas. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-018-17-LSIS

Planuojama mokymų data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

 

Rugsėjo 13  d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

Spalio 18 d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

Lapkričio 15 d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

Gruodžio 18 d

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

 1. Ypatingo statinio projekto dalių(šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) vadovas, Ypatingo statinio projekto dalies (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) vykdymo priežiūros vadovas, statinio projekto dalies (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo) ekspertizės vadovas, statinio dalių (šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo) ekspertizės vadovas. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa  E-019-17-LSIS

Planuojama mokymų data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

 

Rugsėjo 13  d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

Spalio 18 d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

Lapkričio 15 d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

Gruodžio 18 d

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

 1. Ypatingo statinio projekto dalių (sklypo sutvarkymo (sklypo plano); susisiekimo) vadovas, ypatingo statinio projekto dalių (sklypo sutvarkymo (sklypo plano); susisiekimo) vykdymo priežiūros vadovas, ypatingo statinio projekto dalių (sklypo sutvarkymo (sklypo plano) susisiekimo) ekspertizės vadovas. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-015-17-LSIS

Planuojama mokymų data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

 

Rugsėjo 13  d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

Spalio 18 d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

Lapkričio 15 d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

Gruodžio 18 d

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

 1. Ypatingo statinio projekto dalies (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo) vadovas, Ypatingo statinio projekto dalies (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo) dalies vykdymo priežiūros vadovas; ypatingo statinio projekto dalies (pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo)  ekspertizės vadovas. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa E-020-17-LSIS.

Planuojama mokymų data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

 

Rugsėjo 13 d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

Spalio 18 d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

Lapkričio 15 d.

Savarankiškai registruojantis SPSC

 

 

 1. Kvalifikacijos atestatų papildymas, siekiant įgyti teisę eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigas statiniuose, esančiuose kultūros paveldo teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. Profesinių žinių vertinimo programa E-163--17-LSIS

Planuojama mokymų data

Planuojama profesinių žinių vertinimo data

Planuojama teisinių žinių vertinimo data

Rugpjūčio 27 d.

Rugpjūčio 28 d.

Rugpjūčio 28 d. 13 val. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

Rugsėjo17 d.

Rugsėjo 18 d.

Rugsėjo 18 d. 13 val. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

Spalio 08 d.

 

Spalio 08 d.

Spalio 09 d. 13 val. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

Spalio 29 d.

Spalio 30 d.

Spalio 30 d. 13 val. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

Lapkričio 12 d.

Lapkričio 13 d.

Lapkričio 13 d. 13 val. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

Gruodžio 03 d.

Gruodžio 04 d.

Gruodžio 04 d. 13 val. arba savarankiškai registruojantis

SPSC

2017 m. gruodžio mėn. 8d. Įvyko LSIS narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas

Už 4 metų veiklos laikotarpį atsiskaitė LSIS l.e. prezidentas Vincentas Vytis Stragys.

Susirinkimas išrinko LSIS Prezidiumą ir Prezidiumo pirmininką/prezidentą, Etikos komisiją ir Revizijos komisiją.

Prezidiumo nariais 4 metų laikotarpiui buvo išrinkti:

Ramūnas Setkauskas

Žymantas Rudžionis

Vincentas Vytis Stragys

Robertas Encius

Vidas Šlivinskas


LSIS Prezidentu buvo išrinktas Vincentas Vytis Stragys. Viceprezidentu buvo išrinktas Žymantas Rudžionis.

Etikos komisijos nariais buvi išrinkti:

Leonas Milketas

Algirdas Vapšys

Saulius Bekampis


Revizijos komisijos nariais buvo išrinkti:

Aloyzas Jurdonas

Analė Sabonienė

Kazimieras Senkus

Išleistas naujas BIM almanachas "Skaitmeninė statyba 2015"

Viešoji įstaiga "Skaitmeninė statyba", kurios dalininkė yra ir Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, išleido metinį BIM leidinį "Skaitmeninė statyba 2105".

Galima atsisiųsti pdf failą, tačiau vartyklės pranašumas tas, kad galima peržiūrėti video siužetus.

AM paaiškino dėl senų spec. vidurinio ir aukštesniojo išsilavinimo statybos inžinierių diplomų galiojimo

Aplinkos ministrui šį pavasarį pataisius STR  1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, buvo atsiradę tam tikrų neaiškumų dėl senų specialiojo vidurinio ir aukštesniojo išsilavinimo statybos inžinierių diplomų galiojimo.

Sulaukėme Aplinkos ministerijos paaiškinimų - taip, jie galioja be jokių apribojimų.

Visas AM atsakymas -

https://www.facebook.com/687008808016328/photos/pcb.1022938964423309/102...

ECCE knygos - puiki dovana

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga, būdama Europos Statybos Inžinierių Tarybos (European Council of Civil Enginers, ECCE) tikroji narė, statybų bendruomenės nariams siūlo puikią dovaną - ECCE išleistą knygą anglų kalba "Footbridges - Small is beautiful".

http://www.ecceengineers.eu/activities/civil-engineering-heritage/conten...

Šią puikią, solidžią Slovėnijoje išleistą knygą galite įsigyti LSIS biure Vilniuje, A. Goštauto 8-225, tel. (85) 2636112. Kaina - 30 eurų.

Taip pat dar galima įsigyti anksčiau ECCE išleistą knygą "Civil Engineering Heritage in Europe", kuri kainuoja 27 eurus.

http://www.ecceengineers.eu/activities/civil-engineering-heritage/conten...

Abiejose knygos yra ir lietuviškų objektų.

Knygai "Footbridges - Small is beautiful" įsigyti Lietuvos statybos inžinierių sąjungai paramą suteikė AB "Kauno tiltai", asociacija "Lietuvos keliai" ir Mineralinės vatos gamintojų asociacija.

PASTATŲ ŠILTINIMO SPRENDINIAI REGLAMENTUOSE, PROJEKTUOSE IR PRAKTIKOJE

STATYBOS INŽINIERIŲ APSKRITO STALO DISKUSIJA 

„PASTATŲ ŠILTINIMO SPRENDINIAI REGLAMENTUOSE, PROJEKTUOSE IR PRAKTIKOJE“

VGTU,  2015.05.21

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

LT EN

Sekite naujienas "Facebook"